ΦΑΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Α.Π.Ε. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σύντομη Περιγραφή: Η ΦΑΟΣ Ανανεώσιμες είναι εδραιωμένη ελληνική εταιρεία χονδρεμπορίας και διανομής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στην ελληνική και κυπριακή αγορά, καθώς και στις αγορές των Βαλκανίων. Είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης όσον αφορά την προμήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισμού με συμμετοχή σε περισσότερα από 900 έργα. Με σαφή B2B προσανατολισμό και διαρκώς εξωστρεφή δράση, αποτελεί τον επίσημο διανομέα των κορυφαίων κατασκευαστών φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών μετατροπέων παγκοσμίως.

Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 19

Αριθμός: 19

Ταχ. Κώδικας: 54625

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2311822762

Email: administration@phaos.net

URL: https://www.phaos.net

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι