ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Κλάδος Επιχείρησης: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύντομη Περιγραφή: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ταχ. Κώδικας: 53150

Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2385051211

Email: spp@spp.gr

URL: http://www.spp.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι