ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύντομη Περιγραφή: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (HDB), με κινητήριο μοχλό το ανθρώπινο δυναμικό της, στοχεύει να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας και στην ουσιαστική μείωση των κενών της αγοράς χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός: 80

Ταχ. Κώδικας: 11528

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2107450400

Email: info@hdb.gr

URL: https://hdb.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι