ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ

Κλάδος Επιχείρησης: Πληροφορική

Σύντομη Περιγραφή: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Από το 2000 αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).

Διεύθυνση: Θέρμη

Αριθμός: 6χλμ

Ταχ. Κώδικας: 57001

Πόλη: Thermi, Thessaloniki

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2311 257701-3

Email: info@iti.gr

URL: https://www.iti.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι