Ε. Αρβανίτη & Συνεργάτες ENY LAW FIRM

Κλάδος Επιχείρησης: Δικηγορική Εταιρεία

Σύντομη Περιγραφή: Η Δικηγορική Εταιρεία ENY LAW FIRM από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Βόρεια Ελλάδα (κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη και γραφείο στην Αθήνα), η οποία δραστηριοποιείται από το 2014 στην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες και κοινοπραξίες σχετικά με το Δίκαιο του Κτηματολογίου και το Εμπράγματο Δίκαιο, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης στην κτηματολογική διαχείριση για ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, σε ελληνικά και ξένα funds, σε εκκαθαριστές και εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, αλλά και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε δικαστικές διαδικασίες και παροχή νομικών συμβουλών στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου και του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων, προς τεχνικές εταιρείες και κοινοπραξίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου

Αριθμός: 21

Ταχ. Κώδικας: 54645

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310888950

Email: hr@enylawservices.gr

URL: https://enylawservices.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι