ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύντομη Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διεύθυνση: ΚΩΦΙΔΟΥ

Αριθμός: 22

Ταχ. Κώδικας: 55132

Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2311 286 182

Email: dardamanelis@gmail.com

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι