ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Σύντομη Περιγραφή: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διεύθυνση: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αριθμός: 12

Ταχ. Κώδικας: 56224

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310700502

Email: ingo@barkabasgroup.gr

URL: https://barkabasgroup.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι