Α’Ουρολογική Κλινική

Κλάδος Επιχείρησης: Ιατρική

Σύντομη Περιγραφή: Ζητείται Γραμματέας Διεύθυνσης για εργασία πλήρους απασχόλησης Διαχείριση θεμάτων στον ΕΛΚΕ : Έναρξη και Διαχείριση έργων, Κατάθεση προϋπολογισμών, Διαχείριση δαπανών, Σύναψη συμβάσεων συνεργατών, Κατάθεση εντολών αμοιβών, Προκήρυξη & ανανέωση πρόσληψης Ακαδημαϊκών υποτρόφων κλινικής & σύναψη συμβάσεων μέσω ΕΛΚΕ Φοιτητές : Διαχείριση μαθημάτων & γραμματειακή υποστήριξη φοιτητών ιατρικής για το μάθημα της Ουρολογίας Διαχείριση και Συντονισμός Κλινικών Μελετών από το στάδιο της επιλογής ερευνητικού κέντρου μέχρι και το κλείσιμο της μελέτης : Στρατολόγηση ασθενών, Διαχείριση ραντεβού, Επιμέλεια φακέλων ασθενών, Εισαγωγή δεδομένων ασθενών σε ηλεκτρονικές βάσεις, Χειρισμός portals μελετών, Συλλογή & αρχειοθέτηση εγγράφων μελέτης, Φύλαξη φαρμάκου & υλικών μελέτης, Αποστολή βιολογικών δειγμάτων στο εξωτερικό, Επικοινωνία με ασθενείς και εταιρείες Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Πολύ kαλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και δακτυλογράφησης 

Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης

Αριθμός: 41

Ταχ. Κώδικας: 54621

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310269222

Email: ivakalop@auth.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι