Αναπτυξ Ετ Κυκλάδων

Κλάδος Επιχείρησης: ΕΣΠΑ, LEADER

Σύντομη Περιγραφή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά

Αριθμός: 1

Ταχ. Κώδικας: 84100

Πόλη: Ερμούπολη Σύρος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2281088834

Email: info@e-cyclades.gr

URL: https://www.e-cyclades.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι