ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Τεχνική εταιρία

Σύντομη Περιγραφή: Εκτέλεση ιδιωτικών και Δημοσίων έργων (έργα οδοποιίας,υδραυλικά έργα,οικοδομικά έργα)

Διεύθυνση: Εμπορίου

Αριθμός:

Ταχ. Κώδικας: 68132

Πόλη: Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25510.37645

Email: info@akmonate.gr

URL: https://www.akmonate.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι