Αειφόρος Ανάπτυξη

Κλάδος Επιχείρησης: Γεωτεχνικός

Σύντομη Περιγραφή: εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλών Γεωτεχνικού και Περιβαλλοντικού περιεχομένου

Διεύθυνση: Χαλδείας

Αριθμός: 69

Ταχ. Κώδικας: 55133

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2313117437

Email: info@aeiforosike.com

URL: https://aeiforosike.com

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι