22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 

Διεύθυνση: Θάλειας και Νεμέας

Αριθμός: 1

Ταχ. Κώδικας: 56224

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι