Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου

Αριθμός: 29

Ταχ. Κώδικας: 55134

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι