ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 

Σύντομη Περιγραφή: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Κ.Δ.Β.Μ.

Διεύθυνση: ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 66

Αριθμός: 66

Ταχ. Κώδικας: 54642

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Email: alexandros@dynamiki.gr

URL: https://www.dynamiki.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι