Ημέρες Καριέρας 2019

Οι «Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2019» πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στις 21, 22 και 23 Μαίου.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η Διασύνδεση στην «πράξη», η επικοινωνία και επαφή των φοιτητών, τελειόφοιτων και απόφοιτων του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.  Φέτος συμμετείχαν 60 κορυφαίες εταιρίες από διάφορους κλάδους που αναζητούν προσωπικό για άμεση ή μελλοντική συνεργασία και περισσότεροι από 400 υποψήφιοι (με προσωπικές συνεντεύξεις με τα στελέχη εταιριών).

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές,  έτσι και φέτος στο ισόγειο του ΚΕΔΕΑ, λειτούργησε  παράλληλα  και  έκθεση εταιρειών με Stand όπου και «νεότεροι» φοιτητές (δευτεροετείς, τριτοετείς) είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με  εκπροσώπους της αγοράς εργασίας  και να ενημερωθούν για τις προοπτικές απασχόλησης στον αντίστοιχο κλάδο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία, όπως και όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ, να παρακολουθήσουν ενημερωτικές/προπαρασκευαστικές παρουσιάσεις από τις συμμετέχουσες εταιρίες(παρουσίαση του προφίλ της επιχείρησης, ποιες ειδικότητες απασχολούν, ποιες δεξιότητες ζητούν από τους υποψήφιους εργαζόμενους, πώς μπορεί κάποιος να προσληφθεί στην εταιρία, κλπ). Οι παρουσιάσεις των εταιριών έγιναν στις 13 & 20 Μαρτίου. Τις παρουσιάσεις ακολούθησαν εργαστήρια συμβουλευτικής από το Γραφείο Διασύνδεσης για τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και τεχνικές προετοιμασίας για συνέντευξη.