Ξενίδης Ιωάννης

 • Όνομα: Ιωάννης

  Επίθετο: Ξενίδης

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310995525

  Email: ioxen@civil.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι