Βεντούρης Αντώνιος

 • Όνομα: Αντώνιος

  Επίθετο: Βεντούρης

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τ & Τ 10:00-12:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310997501

  Email: venturis@itl.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι