Τριανταφύλλου Σεβαστή

 • Όνομα: Σεβαστή

  Επίθετο: Τριανταφύλλου

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Αρχαιολογίας

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννόησης με εμεηλ

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 997300

  Email: strianta@hist.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι