Τασίκας Απόστολος

 • Όνομα: Απόστολος

  Επίθετο: Τασίκας

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Βαθμίδα: Λέκτορας

  Τομέας: Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: https://www.law.auth.gr/el/node/898

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: https://www.law.auth.gr/en/node/898

  Email: atassikas@law.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι