ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 • Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Επίθετο: ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 - 15:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6974437824

  Email: nanty@for.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι