Οικονόμου Ευστάθιος

 • Όνομα: Ευστάθιος

  Επίθετο: Οικονόμου

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  Τομέας: Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Μετά από ραντεβού, κατόπιν συνεννόησης

  Email: eoikonom@topo.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι

  Άλλο: Erasmus