Μακέδου Καλή

 • Όνομα: Καλή

  Επίθετο: Μακέδου

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Η επικοινωνία θα γίνεται αρχικά μέσω email για να οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης

  Email: kmakedou@auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι