Κουλούσης Νικόλαος

 • Όνομα: Νικόλαος

  Επίθετο: Κουλούσης

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Γεωπονίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 998836

  Email: nikoul@agro.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι