Κουϊμτζή Ελένη-Μαρία

 • Όνομα: Ελένη-Μαρία

  Επίθετο: Κουϊμτζή

  Σχολή: Παιδαγωγική

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Τομέας: Ε.ΔΙ.Π.

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Πέμπτη, 12.00 - 14.00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310991211, 991295

  Email: ekouimtz@eled.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι

  Άλλο: Erasmus