Γρηγοριάδης Βασίλειος

 • Όνομα: Βασίλειος

  Επίθετο: Γρηγοριάδης

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Τοπογραφίας και Γεωδαισίας

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: με ραντεβού κατόπιν e-mail

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310996122

  Email: nezos@topo.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Όχι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Όχι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι