Γεωργοπούλου Ελένη

 • Όνομα: Ελένη

  Επίθετο: Γεωργοπούλου

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 11.00-12.00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 997816

  Email: elgeorg@del.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι