Φόρογλου Περικλής

 • Όνομα: Περικλής

  Επίθετο: Φόρογλου

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Τομέας: Χειρουργικός

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 10.00 -12.00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6937074868 και 2310991568

  Email: periform@auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Χώρες Εξωτερικού: Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ελβετία, Κύπρος, Βέγιο, Ισπανία, Ιταλία

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι

  Άλλο: Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, συνυφασμένη Ἐρευνα, Κρανιοπροσωπική Χειρουργική, δυνατότα e-δικτύωσης