Δεκούλου Παρασκευή

 • Όνομα: Παρασκευή

  Επίθετο: Δεκούλου

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

  Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

  Τομέας: Οργάνωση & Διοίκηση Επικοινωνιακών Οργανισμών

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή 13.00-15.00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310992075

  Email: dekoulou@jour.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι

  Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό: Ναι

  Απασχόληση στον Κλάδο: Ναι