Μπίρταχας Ευστάθιος

 • Όνομα: Ευστάθιος

  Επίθετο: Μπίρταχας

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 15:00-17:00

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310997661

  Email: stabis@itl.auth.gr

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Ναι

  Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα: Ναι