5 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία-Λήξη 31 Μαρτίου

5 Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31.03/2023

Πηροφορίες: https://bit.ly/3GylKyr

_________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10/3/2023

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3Xl59UF

_________________________________

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Human Resource Specialist, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2023

Πληροφορίες: https://bit.ly/3JMziIN

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

Ημερίδα "Soft Skills in Translation and Intercultural Communication"

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024