Υποτροφίες από τη DAAD -Λήξη 30/11/2022

Καταληκτικές Ημερομηνίες:

1. Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Μουσικής-Λήξη 29/09/2022

2. Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών για Αρχιτέκτονες-Λήξη 30/09/2022

Επόμενες Προθεσμίες:

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές:

1. Παραστατικές Τέχνες-Λήξη 02/11/2022

2. Όλων των κλάδων-Λήξη 15/11/2022

3. Καλών Τεχνών, film, visual communication- Λήξη 30/11/2022

Υποτροφίες για έρευνα:

4. Διδακτορικές Σπουδές- Λήξη 15/11/2022

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ www.funding-guide.de

Πληροφορίες και αιτήσεις www.daad.gr

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

5ο Idea Platform: Ενημέρωση Σπουδαστών - CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

Emloyers΄Hub: Διάλογοι Εργασιακής Ετοιμότητας- 2η έκδοση/ Actionaid

Téthys PhD workshop “Climate change from an interdisciplinary perspective” - limited number of scholarships

Επιστημονικό Συνέδριο : «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023