Πρόσκληση σε δωρεάν σεμινάρια του ΚΕΠΑ για την επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του έργου REMICRO LOCAL 21 & 28/09

Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτήριο Ερμής).  Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση Eυρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

To 2011 το ΚΕΠΑ επέκτεινε την επιχειρησιακή του δράση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ και πρόσφατα στην παροχή υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στους τομείς της μικροχρηματοδότησης (microfinance), του σχεδιασμού (design), της κοινωνικής οικονομίας (social economy), της καινοτομίας (innovation) και της επιχειρηματικής ανάπτυξης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (business growth).  Στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΕΠΑ έχει υλοποιήσει πολλά Ευρωπαϊκά έργα, μεταξύ αυτών το microSTARS, το Entryway, το SKILLS4MSEs, με πιο πρόσφατο το έργο REMICRO LOCAL, το οποίο έχουμε ενεργοποιήσει σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή.
REMICRO LOCAL ( ΚΕΠΑ ως επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A  Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020.

Εταίροι του Έργου:
i.Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης , Ελλάδα
ii.Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία Σερρών, Ελλάδα
iii.Alliance for Regional Cooperation and Development, Βουλγαρία
iv.Rhodopes Regional Tourism Association, Βουλγαρία
Γενικός Στόχος του Έργου
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εταιρικού σχήματος αποτελούμενου από φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας που θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή.  
Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:
• Τόνωση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και ενίσχυση της επιβίωσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων
• Απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να εισαγάγουν την καινοτομία
• Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Υποστήριξη μικροεπιχειρηματιών μέσω της σύνδεσής τους με παρόχους μικροπιστώσεων
• Διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης
• Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους «έξυπνη ανάπτυξη» «βιώσιμη ανάπτυξη» και «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς»
• Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή υλοποίησης και μείωση της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού
Στην εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έγινε εκτενής αναφορά στις επιμέρους δράσεις του έργου, μεταξύ αυτών:
  • η παροχή δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης και συνεδριών mentoring, 
  • η δημιουργία της πλατφόρμας e-matching (η οποία προβλέπει την διασύνδεση μεταξύ των επιχειρηματιών της διασυνοριακής περιοχής), η δημιουργία δομών επιχειρηματικής υποστήριξης και πληροφόρησης (info points) στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα,
  • η διεξαγωγή δωρεάν θεματικών εργαστηρίων (workshops) για μικρές επιχειρήσεις και startuppers.
Μεταξύ των μελλοντικών δράσεων με γνώμονα την επιχειρηματική καθοδήγηση, αλλά και το ενδιαφέρον που λάβαμε από το επιχειρηματικό και μη κοινό της πόλης μας, προγραμματίζουμε μία σειρά δωρεάν θεματικών εργαστηρίων που επικεντρώνονται στην καλλιέργεια επαγγελματικών, ήπιων, τεχνολογικών αλλά και πράσινων δεξιοτήτων για μικρές επιχειρήσεις αλλά και άτομα με ενδιαφέροντα σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Επιγραμματικά, το πρόγραμμα με τα θεματικά εργαστήρια:
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες  18:00 – 20:00
Ομιλητής:
κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Ανάδειξη
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες  18:00 – 20:00
Ομιλητής:
κ. Άγγελος Συναδάκης, CEO, e-Commerce Consultant, Social Mind
Τόπος Διεξαγωγής:
ΧΑΝΘ – YMCA Thessaloniki
Πλατεία ΧΑΝΘ
ΤΚ 54621 Θεσσαλονίκη
Αίθουσα “ΙΣΟΓΕΙΟ”
 – Η συμμετοχή στα ανωτέρω θεματικά εργαστήρια είναι δωρεάν.
 – Δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με τα Remicro LOCAL Workshops ακολουθεί συνημμένα, καθώς και σχετική μακέτα σε περίπτωση που επιθυμείτε να το προωθήσετε μέσω της ιστοσελίδας σας, newsletter, ή μέσω σχετικών αναρτήσεων στα social media.

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου