Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (η)

Δ.Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής, Τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ιατρική Α.Π.Θ.

Για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι Τεχνολογίες Μάθησης.

Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων.

Προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά φοιτητή ανά εξάμηνο.

παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά από την προκήρυξη εδώ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: techlearn.web.auth.gr/techlearn/el

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ -Παρατάσεις υποβολής αιτήσεων

ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη προσλήψεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου