Προκήρυξη προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών ΑΠΘ: “Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία) “

The Departments of Medicine and Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki are launching for the second year a Master of Science (MSc) in “APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY”.

Duration of studies:

The MSc lasts 1 full academic year (2 academic semesters including the summer) and the students will complete a 75-ECTS program

English language:

To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English. The MSc Thesis is also written in English

Prospective Students

Potential students include: Medical Doctors as well as all other graduates from a health related undergraduate program. In addition, the MSc committee will consider and decide upon applications from BSc holders from other non-healthcare studies.

Number of Enrolments

The maximum number of accepted students is set to thirty (30) students. The MSc committee will re-consider the maximum number of accepted students based on the number of applications received.

Applications

Prospective students should apply for this MSc from 2nd June 2022 up to 31st December 2022. The candidates should email their application along with their detachments to the Secretary of the MSc: pmsi.auth@gmail.com and alkaragi@auth.gr

Additional Information

Secretary of the MSc, tel: +30 2310 999338 (hours: 10:30 am – 13:30 pm

Website of the Department of Medicine: https://www.med.auth.gr https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

CALL FOR APPLICATIONS 

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

5ο Idea Platform: Ενημέρωση Σπουδαστών - CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

Emloyers΄Hub: Διάλογοι Εργασιακής Ετοιμότητας- 2η έκδοση/ Actionaid

Téthys PhD workshop “Climate change from an interdisciplinary perspective” - limited number of scholarships

Επιστημονικό Συνέδριο : «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023