ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” 11-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Το Θερινό Σχολείο επιστρέφει φέτος στο Δημόκριτο. Μετά από δύο χρόνια διαδικτυακών
διοργανώσεων, το 57ο Θερινό Σχολείο επιστρέφει δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του
Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος από 11 έως 15 Ιουλίου 2022.
Live ομιλίες, προσκεκλημένοι ερευνητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, επισκέψεις σε
εργαστήρια συναντήσεις με τους Ερευνητές του Δημόκριτου, αλλά και ειδικές θεματικές
ενότητες, στρογγυλά τραπέζια και άλλα πολλά υπόσχονται να μυήσουν τους συμμετέχοντες
φοιτητές και πτυχιούχους θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στη διαθεματική έρευνα.
Κάθε ημέρα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και θα περιέχει θεματικές ομιλίες από
διακεκριμένους επιστήμονες που θα πραγματεύονται σημαντικά επίκαιρα θέματα στις
θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Δημόκριτος. Οι θεματικές περιοχές
είναι:
Επιστήμες Υγείας
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Εφαρμογές
Ενέργεια –Περιβάλλον – Ασφάλεια
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και
Εφαρμογές στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Από το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ δεν θα λείπουν οι επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις
του κέντρου όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διάφορες
επιδείξεις ερευνητικών οργάνων και να γνωρίσουν υποδομές στις οποίες δεν επιτρέπεται
κανονικά η είσοδος.
Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις δυνατότητες
μεταπτυχιακών σπουδών στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ αλλά και σε άλλες χώρες, ενώ εκπρόσωποι
εταιρειών θα τους μιλήσουν για ευκαιρίες καριέρας.
Τέλος συνεχίζεται και φέτος η πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία «Τhe Research Matchmaking
Event” όπου, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις (μέσω ειδικής πλατφόρμας) με ερευνητές του
“Δημοκρίτου”, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τις
ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου και να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίαςμε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια με σκοπό την εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής εργασίας ακόμα και τη διεξαγωγή έρευνας για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε συνεργασία με καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://summerschool.demokritos.gr/

Εγγραφές:
https://www.eventora.gr/demokritos-summerschool

Γραφείο Εκπαίδευσης, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
κα Σ. Καλοκαιρινού
Τηλ: 210 650 3055
e-mail: skalokerinou@admin.demokritos.gr

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

5ο Idea Platform: Ενημέρωση Σπουδαστών - CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator

Emloyers΄Hub: Διάλογοι Εργασιακής Ετοιμότητας- 2η έκδοση/ Actionaid

Téthys PhD workshop “Climate change from an interdisciplinary perspective” - limited number of scholarships

Επιστημονικό Συνέδριο : «Διεκδικώντας τα αυτονόητα… Ο ρόλος της Συμβουλευτικής»

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024

Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024, 2 & 3 Απριλίου 2024

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση: "Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις και Εργασιακά Δικαιώματα" - Πέμπτη 7/12/2023