Θέση πρακτικής άσκησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-Τομέας:Banking Supervision

The European Central Bank has launched a new traineeship campaign in Banking Supervision: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Traineeships-in-banking-supervision/3287    

Traineeships in Banking Supervision

You will be joining one of the following three Directorates General (DGs): 

 • Systemic and International Banks;
 • Universal and Diversified Institutions;
 • Specialised Institutions & LSIs.

Within ECB Banking Supervision these DGs are responsible for the ongoing supervision of significant institutions (SIs) and for overseeing the supervision of less significant institutions (LSIs). 

As a trainee you will be part of a dynamic international team of experts in one of the areas below.

 • Direct supervision of SIs as part of a Joint Supervisory Team (JST), composed of members from the ECB and the relevant national competent authority (NCA). The JSTs carry out the annual Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) as well as many other supervisory tasks. 
 • Indirect supervision of LSIs as part of a country desk, also dealing with crisis cases. 
 • Horizontal banking supervision projects with the involvement of the DGs above. 

Your role

As a trainee you will have the opportunity to: 

 • analyse financial accounts and monitor market perceptions of supervised banks;
 • analyse the legal and regulatory frameworks for financial institutions in various jurisdictions;
 • assist with collecting and analysing data and generating tables, charts and reports;
 • work independently, under the guidance of a mentor, on projects relating to the implementation of supervisory practices and standards.

These traineeships offer a unique opportunity for anyone wanting to start a career in banking supervision, finance, accounting and related areas. You will be working in a challenging and inspiring environment together with international experts in the field of banking supervision. You will be part of a multicultural team that strives for continuous innovation to make a positive impact on the lives of European citizens. Your assigned mentor will help you develop your technical skills and navigate the multicultural setting. Training courses, workshops and conferences will enable you to acquire state of the art knowledge in economics, finance and banking. 

Who can apply

Students, including PhD students, or recent graduates can apply for a traineeship.

All candidates should:

 • be at least 18 years old;
 • be a national of a Member State of the EU or of an acceding country;
 • have completed at least a first cycle qualification (minimum bachelor’s degree);
 • be fluent in English and in another official language of the EU.

Following their most recent qualification candidates should:

 • have a maximum of 12 months’ professional experience;
 • have been a trainee for no more than six months;
 • not have been an ECB trainee or have worked for the ECB previously.

If you would like to know more about our traineeships, please visit the European Central Bank’s Traineeship pages or send us an e-mail with your question.

As you might notice, we are now sending out the traineeship opportunities via this new e-mail address: University.Outreach@ecb.europa.eu, please add it to your trusted contacts so future updates do not land in the junk folder.

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου