Ανοιχτές οι Αιτήσεις για τον 1ο Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΑΠΘ-Λήξη 07 Μαϊου

Αιτήσεις για τον 1ο Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Walk | AUTh Innovation Accelerator, εμπνευσμένο από την περιπατητική σχολή του Αριστοτέλη, δημιουργήθηκε για να αναδείξει το οικοσύστημα καινοτομίας του ΑΠΘ και να υποστηρίξει φοιτητές, πτυχιούχους και ακαδημαϊκό προσωπικό, στη μεταφορά των ιδεών τους στην κοινωνία με επιχειρηματικούς όρους. 

Το Walk ανακοινώνει τον 1o κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσής του, για να υποστηρίξει ομάδες του ΑΠΘ με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης. 

  • ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • διαμορφώσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο
  • αναπτυχθούν ως νεοφυείς επιχειρήσεις σε μεγάλες παγκόσμιες αγορές

Δράσεις του Προγράμματος

  • εκπαίδευση σε χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία ανακάλυψης επιχειρηματικού μοντέλου και σε βασικές δεξιότητες σχετικές με τη σύγχρονη καινοτόμο επιχειρηματικότητα
  • εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρους startup coaches
  • δικτύωση με καταξιωμένους επαγγελματίες που προσφέρουν mentoring σε εξειδικευμένα θέματα
  • ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης και πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης μέσα από το δίκτυο επενδυτών του Walk

Ανοικτή πρόσκληση: οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους σε αυτό το link έως την Κυριακή 07 Μαΐου στις 23:59.

Προκαταρκτική φάση: μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, οι ομάδες που θα επιλεχθούν, θα κληθούν να συμμετάσχουν στις 17/05 σε ένα εντατικό bootcamp διάρκειας μιας εβδομάδας.

1η Φάση: με κριτήριο την απόδοση τους στο bootcamp, οι ομάδες θα αξιολογηθούν και οι ωριμότερες από αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν στο κυρίως πρόγραμμα επιτάχυνσης, στο οποίο θα παρακολουθήσουν 12 masterclasses από έμπειρους coaches, με εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρηματικών ιδεών τους.

2η Φάση: οι πιο ώριμες ομάδες της 1ης Φάσης θα συμμετάσχουν το φθινόπωρο σε τέσσερα εξειδικευμένα masterclasses, στοχευμένα στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη και θα τους δοθούν δυνατότητες θερμοκοίτισης για να μπορούν να εργάζονται και να κάνουν τις συναντήσεις τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ομάδων στο πρόγραμμα επιτάχυνσης: το 50% των μελών της ομάδας να είναι μέλη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ – ΕΔΙΠ, απόφοιτοι έως και 2 έτη πριν).

Talent Pool

Παράλληλα, το Walk | AUTh Innovation Accelerator υποστηρίζει μεμονωμένους φοιτητές και ερευνητές που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα ή απλά επιθυμούν να συμμετέχουν, να γνωρίσουν άλλες ομάδες ή και να ενταχθούν σε αυτές, συμβάλλοντας με τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Εάν είσαι λοιπόν, φοιτητής/φοιτήτρια ή ερευνητής/ερευνήτρια του ΑΠΘ, συμπλήρωσε την αίτηση σε αυτό το link για να δικτυωθείς με το οικοσύστημα καινοτομίας του ΑΠΘ, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου κάνοντας νέες συνεργασίες, συνεισφέροντας στην ερευνητική και την επιχειρηματική δραστηριότητα του πανεπιστημίου σου.

Τρόποι Επικοινωνίας 

E-mail: walk@auth.gr

Tel: (+30) 2310 994066

Website: walk.auth.gr

Facebook: Walk / AUTh Innovation Accelerator

Linkedin: Walk _ AUTh Innovation Accelerator

Youtube: Walk _ AUTh Innovation Accelerator

Instagram: walk.auth.gr

Tik Tok: walkauthgr

Ο πρώτος κύκλος επιτάχυνσης του Walk πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014- 2020, Άξονας Προτεραιότητας 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΑΠΘ.

2ο Social Innovation Hackathon | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου