ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ Υ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ-Λήξη 27.10.22, 16.00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ Υ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ (27.10.22, 16.00)

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σχετικά με τη  χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, τετραετούς διάρκειας, σε Υ.Δ. ελληνικών ΑΕΙ, που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε συγκεκριμένα αντικείμενα των εξής επιστημονικών τομέων:

1. Φυσικές Επιστήμες (επιστημονικοί κλάδοι: Γεωλογία και Επιστήμες Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία – και οι αντίστοιχες εξειδικεύσεις)

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία (επιστημονικοί κλάδοι: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Πληροφορικής και Υπολογιστών, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Μηχανολογία, Περιβαλλοντικοί Μηχανική – και αντίστοιχες εξειδικεύσεις)

3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (επιστημονικός κλάδος Βιολογίας – και αντίστοιχη εξειδίκευση)

4. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες (επιστημονικός κλάδος Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων – και αντίστοιχες εξειδικεύσεις)

Η πρόσκληση αφορά σε όσους και όσες

–   έχουν ανακηρυχθεί Υ.Δ. σε ελληνικό ΑΕΙ και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ορισθεί μετά την 1.1.2021

–   δεν κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα

–  έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

–  κατά το χρονικό διάστημα που θα λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, δεν θα χρηματοδοτούνται ούτε θα χρηματοδοτηθούν από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη διατριβή με συναφές θέμα. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος τη διατριβής του στο εξωτερικό

–   έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν οποιαδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ

–  τα εισοδήματά τους, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στην πρόσκληση

– λόγω τη χρηματοδότησης της υποτροφίας από την ΕΥΔΑΠ, δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών

Η υποτροφία χορηγεί μηναία τροφεία ύψους 1000 ευρώ, για 48 διαδοχικούς μήνες κατά μέγιστο ή έως την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με κωδικό ΓΓΠΣ, έως τις 27 Οκτωβρίου 2022 (ώρα 16.00)

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά παρέχονται τηλεφωνικά: 2103726 -345, – 395, -346 καθώς και μέσω e-mail: diagwnismoi@iky.gr

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024