Υποτροφίες και θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος»

Προκηρύξεις αναφορικά με υποτροφίες και κενές θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν σχετικά Links στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Αριστείας «Κοίος».

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) Υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/05/2023. Πληροφορίες: https://bit.ly/3TO9dw3

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης για έρευνα (Research Associate/Postdoctoral researcher), για το ερευνητικό έργο HVDC-WISE.

                     Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/05/2023. Πληροφορίες: https://bit.ly/3JR7nWq

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση θέσεων Software Engineers (Solution Architects, Compliance & Testing, Front-end Development, Back-end Development), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/05/2023. Πληροφορίες: bit.ly/40WOQ2s

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024