Υποτροφίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο και το ΙΚΥ-Bourses franco-helléniques de Master 2 en France

APPEL À CANDIDATURES
PROGRAMME DE BOURSES FRANCO–HELLENIQUE DE MASTER 2 EN FRANCE
Année universitaire 2022 – 2023
Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France/Institut français de Grèce (IFG), avec
le soutien du ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et en
collaboration avec la Fondation hellénique de bourses d’études de l’État (IKY), met en place un programme de
bourses d’excellence à destination des diplômés d‘universités grecques désireux d’effectuer la 2ème année de
Master (Master 2) en France, en application des décisions réglementaires concernant le programme telles
qu’approuvées par la décision n°. 69481/Ζ1/06.06.2022, décision conjointe des ministres des Finances et de
l’Education et des Cultes (Journal officiel hellénique : O.G.G. 2887/Β/07.06.2022).
L’appel à candidatures pour ce programme de bourses, pour l’année universitaire 2022–2023, est ouvert à
compter du 09/06/2022 et sera clos le 01/07/2022 à 23h00, heure d’Athène

Pour toute information complémentaire, prière de contacter :
– L’Institut français de Grèce (IFG) à l’adresse électronique suivante : bourses.master2@ifg.gr
– La Fondation hellénique de bourses d’études de l’Etat (IKY) aux numéros de téléphone : 210–3726325, 210–
3726330 et 210–3726370, ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : exoterikou@iky.gr

Une assistance technique concernant le dépôt de candidature en ligne est disponible à l’adresse : com@ifg.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

Deloitte Full-Stack Developer Hackathon- Thessaloniki

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024