Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για εθελοντική συμμετοχή στο δίκτυο Πρεσβευτών (Ambassadors), στο πλαίσιο του EPICUR

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR προκηρύσσει 5 θέσεις Πρεσβευτών (Ambassadors).

Όπως προβλέπεται, κάθε πανεπιστήμιο της Συμμαχίας του EPICUR δημιουργεί μία πενταμελή ομάδα με έναν εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και συγκεκριμένα από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Οι επιμέρους ομάδες των Ambassadors από τα οκτώ (8) πανεπιστήμια της Συμμαχίας συγκροτούν ένα δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών αλλά κυρίως την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση και την προώθηση των στόχων και των δράσεων της Συμμαχίας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR.

Γιατί να γίνω Ambassador;

Η φιλοσοφία του EPICUR βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και δραστηριοποίηση μελών από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την επιτυχή υλοποίηση του οράματος για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Το δίκτυο των Ambassadors θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας των δράσεων της Συμμαχίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι Ambassadors του ΑΠΘ:

·        Συνεργάζονται με την Ομάδα του EPICUR ΑΠΘ για

1)       τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς δράσεων εξωστρέφειας, και ειδικότερα στη διοργάνωση και υποστήριξη μεγάλων εκδηλώσεων (π.χ. τριήμερο EPICUR FORUM-FESTIVAL, ΑΠΘ, φθινόπωρο 2021)  

2)       τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τις φοιτητικές ενώσεις, τα Τμήματα και τις Μονάδες του Πανεπιστημίου, αλλά και τους τοπικούς φορείς με σκοπό τη διάδοση των δράσεων του EPICUR.

·        Συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τους στόχους και το όραμα του EPICUR καθώς και για τις ευκαιρίες κινητικότητας σε άλλα πανεπιστήμια της Συμμαχίας.

·        Εκπροσωπούν το EPICUR σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου ή άλλων φορέων.

·        Συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις στις έδρες των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας.

Οι 40 Ambassadors της Συμμαχίας θα έχουν την ευκαιρία να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις σχετικά με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου κατά τη διεξαγωγή μεγάλων διοργανώσεων.

Στη λήξη της δωδεκάμηνης θητείας του, κάθε Ambassador λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των υποψήφιων Ambassadors για κάθε κατηγορία θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

Για το διδακτικό προσωπικό θα ληφθούν υπόψη η διεθνής παρουσία και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα διδασκαλίας, η διοικητική προσφορά από οποιαδήποτε θέση στο ΑΠΘ και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για το διοικητικό προσωπικό θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ευθύνης,  η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η εν γένει προσφορά στο ΑΠΘ και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή άλλες δράσεις, η βαθμολογία (όπως προκύπτει, για τους προπτυχιακούς φοιτητές από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και για τους μεταπτυχιακούς από τον βαθμό πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού). Για τους προπτυχιακούς φοιτητές θα συνεκτιμηθεί εάν οφείλουν μαθήματα προηγούμενων ετών καθώς και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή άλλες δράσεις, η βαθμολογία (όπως προκύπτει από τον βαθμό του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ένα υποστηρικτικό κείμενο (250 λέξεων) στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στον σύνδεσμο https://survey.auth.gr/index.php/129957?lang=el  χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 έως την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ (www.auth.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις: info-epicur@auth.gr

Παρατάσεις προθεσμίας υποβολής αίτησης για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:"Χωρικός Σχεδιασμός Για Βιώσιμη Και Ανθεκτική Ανάπτυξη"

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ με ενεργές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ-Τμήμα Οδοντιατρικής

Grecruitment_Πρόγραμμα υποτροφιών για Απόφοιτους/ες, Τελειόφοιτους/ες Νηπιαγωγούς

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου