Προκηρύξεις και Παρατάσεις Προκηρύξεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΔΠΜΣΠοινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 16/7/2023 (Ανακοίνωση)

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Λόγω αιτημάτων ενδιαφερομένων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εξεταστική τους στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών λόγω αναβολών από τις εκλογές, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητ(ρι)ών στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

 Η νέα προθεσμία λήγει την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023.  

Περισσότερες πληροφορίες: από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, e-mail: vagounari@law.auth.gr) και τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 54124, τηλ: +30 2310 996510 εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 09.00 – 11.00, e-mail: info@law.auth.gr), και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841974, e-mail: tziakoura.a@unic.ac.cy), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣ “Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων”

Παράταση έως τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (αρ.συν.16/24-5-2023)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη δ/νση του ΤΠΜ info@civil.auth.gr του ΑΠΘ από 1 Ιουνίου 2023 έως τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310995698 κα. Γ. Αντωνίου) και από την ιστοσελίδα του ΤΠΜ: www.civil.auth.gr ή http://aste.civil.auth.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΠΜΣ “Κινησιολογία”

Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κινησιολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από 11-9-2023 μέχρι και 29-9-2023 αυτοπροσώπως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62 110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050)

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του ΠΜΣ, την κ. Δήμητρα Γκιμπιρίτη τηλ: 2310-991050) και από την ηλεκτρονική σελίδα https://phed-sr.auth.gr/.

Προκήρυξη
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΠΜΣΦυσική και Τεχνολογία Υλικών

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσική και Τεχνολογία Υλικών
Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 20

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών, (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) της Σχολής Ικάρων και (δ) απόφοιτοι άλλων ομοειδών ή συναφών Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1-9-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023, ώρα 24:00. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση: εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 998140

Διευθύνσεις Ιστοσελίδων*

e-mail επικοινωνίας: 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη και την Εξεταστέα Ύλη εδώ.

ΠΜΣΥποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 20

Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, καθώς και Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (και συναφή), των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1-9-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023, ώρα 24:00. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση: εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 998140

e-mail επικοινωνίας: 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη και την Εξεταστέα Ύλη εδώ.

ΠΜΣ Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Μέγιστος αριθμός φοιτητών : 10

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών και (β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1-9-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023, ώρα 24:00. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση: εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 998140

e-mail επικοινωνίας: 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη και την Εξεταστέα Ύλη εδώ.

ΠΜΣ Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ στη Συνέλευση με αριθμό 951/29.6.2023 αποφάσισε και προκηρύσσει έως δεκαπέντε (15) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Genetics, Plant Breeding and Production of Plant Propagation Material)” (ΦΕΚ 4272/27-9-2018, Τεύχος Β). Το πρόγραμμα αυτό που άρχισε να λειτουργεί την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, αποτελεί εξέλιξη/αναμόρφωση της πρώτης μεταπτυχιακής ειδίκευσης του Τμήματος Γεωπονίας που είχε ως τίτλο ‘Γενετική Βελτίωση των Φυτών και Γεωργία’, η οποία λειτούργησε αδιάκοπα από το 1972 έως το 2018.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024, ορίζεται στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού των εισακτέων γίνονται δεκτοί υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ή και άλλων φορέων (Έλληνες ή αλλοδαποί).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο χρονικό διάστημα από 24/7/2023 έως και 9/9/2023, ηλεκτρονικά στο email: pms.genetics@agro.auth.gr (όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν και έντυπα από τους επιτυχόντες)

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ. 2310-998617, 998727 ή με e-mail στo pms.genetics@agro.auth.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 

ΠΜΣ “Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός”

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον τίτλο “Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός” με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών (19 Θέσεις)
  • Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας (20 θέσεις)
  • Εφαρμοσμένης Θεολογίας (25 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 

ΠΜΣ “Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου όρους”

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:

α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους
β) Θεολογία και Πνευματική Ζωή του Αγίου Όρους
γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2023, στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη 

ΔΠΜΣ “Φιλοσοφική Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία».

Ιδρυτικά Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (επισπεύδον Τμήμα), Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στη διεύθυνση :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» – Γραμματεία – Κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος γραφ. 302 (τηλ. 2310997358) ΤΚ. 54124, Θεσσαλονίκη

Το έντυπο της αίτησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»: https://www.edlit.auth.gr/dpms-filosofias/

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997358.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη 

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024