Προκήρυξη Προγράμματος χορήγησης μιας (1) Υποτροφίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ή Κλινική Έρευνα στο εξωτερικό (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (master) ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης», ως ακολούθως:

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (master)
    • Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01/09/2023
    • Διάρκεια υποτροφίας: Έως 24 διαδοχικούς μήνες
  • Διδακτορική διατριβή ή Κλινική έρευνα
    • Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01/09/2023 – 30/11/2023
    • Διάρκεια υποτροφίας: Έως 36 διαδοχικούς μήνες

Η υπό προκήρυξη θέση υποτροφίας ορίστηκε σύμφωνα με τον όρο της διαθήκης του αείμνηστου Λεωνίδα Νικολαΐδη που προβλέπει: «…προς αποστολήν αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευσιν και υπό τον όρο επιστροφής των εις Ελλάδα, προς εξάσκησιν του επαγγέλματος επί 15ετίαν τουλάχιστον…».

Η υποτροφία χορηγείται μόνον για φυσική συμμετοχή. Αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία ανέρχεται σε ακαθάριστο ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαία.
2. Επιπροσθέτως, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagwnismoi@iky.gr το αργότερο έως 28-7-2023.
Αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Προγράμματα Υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2025

Invitation to an innovation challenge | Co-creating Earth's digital twin | "2nd DestinE Service Platform Innovation Prize - Ideating the Impact of the DESP"

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024