ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024* θα χορηγηθούν:
έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
 σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και
πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
 σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου
Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται
από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.
*

Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2023 ή 1/10/2023 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
1. Γενικά

Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Φιλολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία
Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία – Εφαρμοσμένη Ηθική
Υπολογιστική & Ψηφιακή Αρχαιολογία – Αρχαιομετρία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ειδική αγωγή
Σχολική Ψυχολογία – Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ηγεσία, Διοίκηση & Πολιτική
Ψηφιακή Κοινωνιολογία – Ψηφιακή Ανθρωπολογία
Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση σε σπουδές που
αφορούν:
-στα Βαλκάνια, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική
και στις γεωπολιτικές και οικονομικές τους σχέσεις
-στην επίδραση σε γεωπολιτικό επίπεδο & σε επίπεδο στρατηγικής των
ψηφιακών, τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και
ενεργειακών εξελίξεων παγκοσμίως
Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού με έμφαση σε θέματα ρύθμισης
ψηφιακών τεχνολογιών

Δίκαιο Περιβάλλοντος
Οικονομικά με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις:
– Οικονομικά της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας & της Πληροφορίας
– Βιοοικονομία
– Οικονομικά της Υγείας
– Οικονομικά της Ενέργειας
Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων με έμφαση στη(ν):
– Καινοτομία & Εφαρμογή Ψηφιακών Τεχνολογιών
– Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού
– Ναυτιλιακή Διοικητική
– Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
– Διοίκηση Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών
– Διαχείριση Ρίσκου, Κρίσεων & Καταστροφών
Καινοτομία στη Δημοσιογραφία & τα Μέσα Επικοινωνίας


1Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου/ ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία ειδίκευση ή ένα επιστημονικό κλάδο από τους ως άνω
αναφερομένους. Εξαίρεση αποτελούν τα διεπιστημονικά προγράμματα.
2 Με έμφαση στην Καβαφική έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο

2. Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πολιτικοί Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις:
– Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
– Περιβαλλοντικής Μηχανικής
– Αντισεισμικής & Αντιπλημμυρικής Τεχνολογίας & Διαχείρισης Καταστροφών
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις:
– Ρομποτικής, Αυτόματου Ελέγχου & Τεχνητής Νοημοσύνης
– Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις:
– Αστικός Σχεδιασμός
– Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
– Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός
– Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Βιομηχανικός Σχεδιασμός & Σχεδιασμός Προϊόντων
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες με έμφαση σε σύγχρονες
τεχνολογίες δικτύων, ενσωματωμένων συστημάτων και
υπολογιστικού νέφους
Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην
εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών
Μαθηματικά & Στατιστική
ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρική – Παθολογικός Τομέας
 Ιατρική – Κλινικοεργαστηριακός Τομέας
Ιατρική – Χειρουργικός Τομέας
Ιατρική – Τομέας Ψυχιατρικής & Νευρολογίας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Φαρμακευτική/Φαρμακολογία/Φαρμακογονιδιωματική
Νοσηλευτική με έμφαση στη Χειρουργική, Καρδιολογική &
Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Επείγουσας και
Εντατικής Θεραπείας

3. Σπουδές στην Ελλάδα: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις

Ειδική Αγωγή
Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Αστικός Σχεδιασμός
Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία & Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ναυτιλιακή Διοικητική
Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας
Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία & Ιατρική Βιοτεχνολογία
Εντατική θεραπεία – Καρδιολογία, Ιατρική & Νοσηλευτική φροντίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου