Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής – ΚΕΔΙΒΙΜ, Παν. Μακεδονίας

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής» διάρκειας 410 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Πού απευθύνεται

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες διδακτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
  • αποφοίτους σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
  • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας.

‘ΕΝΑΡΞΗ: 7 Μαρτίου 2022

Περισσότερες Πληροφορίες

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024