Ινστιτούτο Κύπρου: Διδακτορικές υποτροφίες στο πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία στην Πολιτιστική Κληρονομιά»

Οι δυο ερευνητές που θα επιλεγούν, θα εργαστούν για την υλοποίηση των δυο πιο κάτω ερευνητικών έργων, τα οποία θα αποτελούν αντίστοιχα και το θέμα της εκάστης Διδακτορικής Διατριβής.

  • ESR01: «Οι Πρώτες Ύλες στην Παραγωγή Αρχαίας Κυπριακής Κεραμικής. Μελετώντας το Κυπριακό Γεω-περιβάλλον» (“Raw Materials in the Production of Ancient Cypriot Ceramics: Sampling the Cypriot Geo-environment”).
  • ESR02: «Ανοικοδομώντας την Εγχειρηματική Αλυσίδα των Τεχνικών Κεραμικών που Χρησιμοποιούνταν για την Παραγωγή του Αιγυπτιακού Μπλε από την Ύστερη Χαλκοκρατία μέχρι τη Ρωμαϊκή Περίοδο» (“Reconstructing the Chaîne Opératoire of Technical Ceramics for the Production of Egyptian Blue from the Late Bronze Age to the Roman Era”).

Η γλώσσα εργασίας θα είναι αποκλειστικά η αγγλική. Όλες σχεδόν οι ερευνητικές δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στο Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC) του Ινστιτούτου Κύπρου, στη Λευκωσία. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα μεταβούν για περαιτέρω εκπαίδευση στο Katholieke Universiteit Leuven, στο Βέλγιο, και θα συμμετέχουν σε σεμινάρια κατάρτισης του δικτύου στο εξωτερικό. Για τις ερευνητικές ανάγκες του έργου ESR02, o υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα χρειαστεί να μεταβεί για σύντομο χρονικό διάστημα στο γαλλικό Κέντρο Αλεξανδρινών Σπουδών (Centre d’ Études Alexandrines) στην Αίγυπτο.

Οικονομική υποστήριξη

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν τα δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα διαβίωσης, επίδομα κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα (όπου ισχύει), καθώς και την κάλυψη εξόδων ταξιδιών για σκοπούς κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης1η Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια χρηματοδότησης: 36 μήνες, χωρίς πρόνοια για ανανέωση.

Απαιτούμενα προσόντα

Αιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες από υποψηφίους από όλο τον κόσμο, με έντονο ενδιαφέρον για τις αρχαιολογικές επιστήμες, και συγκεκριμένα για τη διεπιστημονική μελέτη κεραμικής από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Δράσεων Marie Skłodowska Curie με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στην Κύπρο για περισσότερους από 12 μήνες, τα τελευταία 3 χρόνια ΔΕΝ δύνανται να αιτηθούν για τις θέσεις αυτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει τη στιγμή ένταξης στο πρόγραμμα να βρίσκονται στα πρώτα 4 έτη της ερευνητικής τους καριέρας και να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού́ τίτλου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στις αρχαιολογικές επιστήμες, την επιστήμη των υλικών, την αρχαιολογία, την πολιτιστική κληρονομιά ή σε παρεμφερές πεδίο σπουδών. Ειδίκευση στη γεωλογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν για την υποτροφία με κωδικό ESR01, ενώ ειδίκευση στην ορυκτολογία ή παρεμφερή επιστήμη ανόργανων υλικών θα θεωρηθεί προτέρημα για την υποτροφία με κωδικό ESR02.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία Αίτησης

Για πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, τις απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου εδώ και εδώ.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Για να ληφθεί υπόψη η αίτησή σας για τη θέση, πρέπει να πράξετε τα ακόλουθα:

(1) στο βήμα 2 (Step 2) της αίτησης, στην ερώτηση Scholarship or Financial Aid να επιλέξετε το: Specific PhD Project.

(2) στο επόμενο πεδίο πρέπει να αναφέρετε τον κωδικό: GS-ACH-PlaCe-ITN-21-1 εάν ενδιαφέρεστε για την υποτροφία ESR01 ή τον κωδικό GS-ACH-PlaCe-ITN-21-2 εάν ενδιαφέρεστε για την υποτροφία ESR02.

(3) να αναφέρετε ξανά στην επιστολή προθέσεως (Letter of Intent) το επιστημονικό θέμα για το οποίο υποβάλλετε την αίτηση μαζί με τον προαναφερόμενο κωδικό GS-ACH-PlaCe-ITN-21-1 ή GS-ACH-PlaCe-ITN-21-2.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων23 Απριλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ ή επικοινωνήστε με τη  Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου στο email: office.school@cyi.ac.cy ή Τηλ.: +357 22208614.

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024