Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές – ΚΕΔΙΒΙΜ Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές», διάρκειας 360 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί βασιζόμενο σε ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας τόσο τη διά ζώσης όσο και τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

*Επισημαίνεται πως λόγω της εξάπλωσης της COVID-19 και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν σε παγκόσμια κλίμακα, η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση βίντεο και εργαλείων εικονικών ασθενών.

Παρέχονται

Μοριοδότηση

(βάσει του ν. 4589/2019- ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019. Αφορά ΜΟΝΟ σε όσους/ες παρακολουθήσουν και τις τέσσερις ενότητες)

  1. Μοριοδότηση για Ε.Α.Ε. (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) άρθρο 58 παρ. 1. αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
  2. Μοριοδότηση για Ε.Β.Π. (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) άρθρο 60 παρ. 1.  ζζ) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
  3. Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
  4. 0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολείων
  5. Δέκα (10) μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες υγείας ή βοηθητικό προσωπικό (δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων / οργανισμών)
  • νοσηλευτές
  • περιθάλποντες (επαγγελματίες και μη)
  • γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς

Περισσότερες Πληροφορίες

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024