Ανακοίνωση για υποτροφίες από το ίδρυμα Fullbright-Έναρξη αιτήσεων:04/10/2022

Τo Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες  απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

  • Εγγραφή από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 έως Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 τα μεσάνυχτα

Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Πρόγραμμα για Υποψήφιους Διδάκτορες

  • Εγγραφή από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 έως Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 τα μεσάνυχτα

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.
 

Πρόγραμμα για Επισκέπτες Επιστήμονες 

  • Εγγραφή από Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 τα μεσάνυχτα

Απευθύνεται:

  • Σε μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ, καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον επιστημονικό τους τομέα από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ερευνήτριες που βρίσκονται σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα, και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα χρόνια  έρευνας στον επιστημονικό τους τομέα από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους έως την αρχή του κύκλου της υποτροφίας (Σεπτέμβριος 2023). θα δοθεί περιορισμένος αριθμός υποτροφιών (1-2).

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση συνεργασίας (επίσημη πρόσκληση) με το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα τους φιλοξενήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της υποτροφίας Fulbright. Οι υποτροφίες Fulbright απονέμονται για περίοδο τριών μηνών κατ’ ελάχιστον. Οι δικαιούχοι της υποτροφίας, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο τους υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Fulbright μέχρι και για διάστημα έξι μηνών (μέγιστη περίοδος) εφόσον μπορέσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από άλλον φορέα – πέραν του Fulbright. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται προσκόμιση επίσημου αποδεικτικού εξασφάλισης πόρων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου