Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνέλευση αριθ. 1/09.09.2020)

Κ α λ ε ί
Όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. Δενδροκομία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων( 1 θέση)
  2. Αγροτική Πολιτική (2 θέσεις)
  3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων (1 θέση)
  4. Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (1 θέση)

να υποβάλλουν από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 σχετική αίτηση.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

ΕΣΠΑ