Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε Μελέτη Απορρόφησης των αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας με σκοπό να διερευνηθεί η κατάσταση, το είδος της απασχόλησης καθώς και οι τρόποι ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη αφορά στους αποφοίτους των ετών 2005 και 2006. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2011 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Μπορείτε να δείτε τη συνολική μελέτη όλων των αποφοίτων αλλά και τις επιμέρους μελέτες για τα τμήματα/Σχολές του Α.Π.Θ.

Μελέτες Απορρόφησης ανά Σχολή/Τμήμα

ΕΣΠΑ